crise ETO - Qu'est-ce qu'est ? Alimentation

Voedingsmiddelen die jaren geleden uit de handel hadden moeten worden genomen wegens hun gehalte aan ethyleenoxide (ETO), een kankerverwekkend ontsmettingsmiddel, worden in feite nog steeds in de handel gebracht zonder dat het publiek daarvan op de hoogte wordt gebracht. Waarom en vooral hoe? Er zou een crisis kunnen ontstaan, vooral omdat de druk van de marktdeelnemers op de Europese Commissie haar zou kunnen dwingen een oogje dicht te knijpen. We vertellen je alles over de ETO crisis.

Wat is de ETO crisis?

Ethyleen Oxide, toegestaan of niet?

Een aantal jaren geleden werd ethyleenoxide, ook wel ETO genoemd, een bestrijdingsmiddel, in Europa toegelaten. Sinds 2002 is het verboden door de overheidsinstanties die belast zijn met de analyse ervan, wegens de risico's van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (CMR), ongeacht de gebruikte hoeveelheid.

Maar dit jaar waarschuwde het Voedsel- en Voederveiligheidsalarm (RASFF) in België de Franse gezondheidsautoriteiten voor een te hoog gehalte aan ETO in bepaalde partijen ingevoerd sesamzaad. Vervolgens werden controles uitgevoerd en het Directoraat-generaal Concurrentie, Consumentenzaken en Fraudebestrijding (DGCCRF) toonde aan dat andere producten, zoals psyllium, waarschijnlijk besmet waren.

Hoewel Frankrijk sinds september 2020 de wet handhaaft die het terugroepen van zo'n 6 000 illegaal met ethyleenoxide behandelde producten voorschrijft, is dat niet in alle landen het geval. Veel Europese landen zijn doorgegaan en blijven doorgaan met het op de markt brengen van deze zogenaamde gevaarlijke producten, zonder ze uit de handel te nemen ondanks het verbod, en zonder potentiële consumenten te waarschuwen, wat een ernstige inbreuk vormt op de artikelen 11 en 14 van de Europese verordening betreffende gezondheidsveiligheid EU 178/2002.

Wat is de reactie van de EC?

Sinds 29 juni 2021 is het onderwerp opnieuw aan de orde en wordt er in Brussel over gedebatteerd. De verwachting was dat de Commissie de reacties in de Europese Unie zou harmoniseren, maar Foodwatch heeft via verschillende documenten ontdekt dat niets minder zeker is. De kwestie dreigt met name een ongekende Europese crisis te veroorzaken, aangezien de lidstaten en de Europese Commissie kunnen besluiten de regels te versoepelen en kunnen blijven toestaan dat niet-conforme producten op de markt worden gebracht.

Zij zouden met name minder voorzichtig zijn met producten die niet werden teruggeroepen en er de voorkeur aan geven de voorraden te laten opraken, waarvoor de toenmalige verantwoordelijken er niet in waren geslaagd de verontreiniging te meten, aangezien deze onder de detecteerbare drempel, d.w.z. 0,02mg/kg, lag. Hier heeft Foodwatch, de Europese consumentenbeschermingsorganisatie, ingegrepen en is het niet eens met het voorwendsel en heeft daarom de Europese Commissie verzocht dit te doen.

Bovendien worden twee van de stoffen waarop de verontreiniging betrekking heeft, namelijk johannesbroodmeel en guarpitmeel, gebruikt als verdikkingsmiddelen in zuigelingenvoeding voor de eerste en de tweede leeftijdscategorie.

De gevaren van ethyleenoxide

Ethyleenoxide is een kankerverwekkend, mutageen en reprotoxisch ontsmettingsmiddel dat in Europa verboden is.

De reden waarom het onderwerp zo heetgebakerd is, is helaas dat veel mensen in de wetenschappelijke gemeenschap, maar ook in de voedingsindustrie, het niet eens zijn over de effecten van ETO. Sommige fabrikanten bagatelliseren de gezondheidsrisico's, terwijl professionals op het gebied van de veiligheid van de gezondheid zeer waakzaam zijn.

Naar het schijnt zijn sommige toxicologen van mening dat ETO vrijwel niet meer in levensmiddelen voorkomt, omdat het bij 10,4° verdampt (behalve in de vorm van zijn metaboliet, 2-chloorethanol) en dat het bovendien in sporenhoeveelheden niet gevaarlijk voor de gezondheid is. Deze vorderingen dateren echter van 2007 en 2012. Sinds deze achterhaalde adviezen moesten nieuwe studies worden uitgevoerd.

In een verslag van ANSES[1] dat op de Foodwatch-website is gepubliceerd, wordt ook het volgende gesteld: op bladzijde 5 wordt gesteld dat ethyleenoxide gevaren voor de gezondheid oplevert zonder dosisdrempel, zodat zelfs bij een zeer laag blootstellingsniveau ETO het risico op kanker verhoogt.

Waarom was het besmette voedsel nog steeds toegestaan?

Zelfs de inspecteurs van de Répression des Fraudes hebben geen antwoord op deze vraag. Zoals vele actoren in dit debat begrijpen zij niet dat het besluit is genomen om giftige stoffen te veroordelen en terug te roepen, alleen maar om ze te tolereren in sommige producten uit andere landen.

Uit onderzoek blijkt dat deze gevallen van niet-naleving dateren van ten minste 2019, maar het kan ook al veel eerder zijn gebeurd, aangezien het moeilijk is om de eerste fraudegevallen precies te dateren. Dit resulteert in een veel hogere blootstelling aan ETO dan verwacht, maar er is geen studie over dit onderwerp, wat zowel merkwaardig als abnormaal is. Hoe dan ook, degenen die er het meest van profiteren zijn natuurlijk bepaalde lobby's en de levensmiddelenindustrie.

Natuurlijk, de verschillende operatoren geven de schuld door. Wie is verantwoordelijk? Fabrikanten, importeurs, distributeurs, allemaal ontwijken ze de vraag, zoals ze deden tijdens de gekkekoeien-, paardenvlees- en fipronilcrises. Onder deze omstandigheden is het moeilijk sancties toe te passen.

De gevolgen voor de nutraceutische industrie

Niet alleen zijn het vertrouwen en de geloofwaardigheid van de exploitanten geschaad, ondanks het gebrek aan media-aandacht, maar ook de financiële gevolgen zijn catastrofaal. De kosten voor het uit de handel nemen, terugroepen en vernietigen van niet-conforme producten liepen in de honderden miljoenen euro's.

Lijst van met ETO besmette levensmiddelen

Met ethyleenoxide verontreinigde producten zijn talrijk en gevarieerd, variërend van ijs of koffie tot specerijen zoals peper of gember.

Hier is een niet-uitputtende lijst van blootgesteld materiaal, gepubliceerd door de Synadiet website in september 2021:

Sinaasappel, citroen, plantaardige melatonine, ashwaganda, kerrie, nootmuskaat, koffie, piperine, kaneel, gember, peper, calciumcarbonaat, kardemom, ginseng, psyllium, magnesiumcarbonaat, johannesbroodpitmeel, guarpitmeel, spirulina, selderij, xanthaangom, thee, hibiscus, chlorella, rode rijstgist, lijnzaad, kurkuma, bamboe, maté...

De regelmatig bijgewerkte officiële lijst is te vinden op de website van de Franse regering.

Hoe zit het met producten die besmet zijn met ethyleenoxide?

De Europese Commissie heeft eindelijk het beheer van de ETO-crisis tussen alle EU-lidstaten geharmoniseerd. In juli 2021 is besloten dat alle levensmiddelen met een aangetoonde aanwezigheid van ethyleenoxide uit de handel zullen worden genomen. Elke partij die sinds 13 juli is geleverd, zal door een geaccrediteerd laboratorium worden geanalyseerd. Foodwatch eist een uitdrukkelijke en transparante mededeling van de bevoegde autoriteiten. LEPIVITS doet zijn uiterste best om elke partij grondstoffen te controleren en zo de veiligheid van de consument te garanderen.  

Dit geval zal met name gevoeliger zijn ten aanzien van de in zuigelingenvoeding verwerkte produkten. De fabrikanten zal worden gevraagd in alle openheid de gegevens van hun leveranciers van johannesbroodmeel en guarpitmeel mee te delen.

[1] https://www.foodwatch.org/fileadmin/-FR/Documents/anses.pdf

Product toegevoegd aan verlanglijstje
Product toegevoegd aan vergelijking.
Door verder te surfen op deze site, gaat u akkoord met het gebruik en het schrijven van Cookies op uw aangesloten apparaat. Deze cookies (kleine tekstbestanden) worden gebruikt om uw navigatie te volgen, uw winkelwagentje bij te werken, u bij uw volgende bezoek te herkennen en uw verbinding te beveiligen. Voor meer informatie en om de parameters van de tracers in te stellen: http://www.cnil.fr/vos-obligations/sites-web-cookies-et-autres-traceurs/que-dit-la-loi/