Hieronder vindt u onze algemene verkoopsvoorwaarden en onze juridische mededeling. Als u vragen hebt, 

Algemene verkoopvoorwaarden (AVS)

Artikel 1. Precontractuele informatie

De huidige verkoopsvoorwaarden worden gesloten tussen de vennootschap LEPIVITS®, waarvan de maatschappelijke zetel is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen onder het nummer 0823.239.097, hierna genoemd LEPIVITS® Belgium scrl, en elke natuurlijke persoon die een aankoop wenst te doen via de LEPIVITS® E-shop, hierna genoemd "de Klant". Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn gebaseerd op de meest recente e-commerceregels "marktpraktijken en consumentenbescherming" die beschikbaar zijn binnen de Europese Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten en die zijn omgezet in het nieuwe Belgische Wetboek van economisch recht.

Artikel 2. Onderwerp

E-shopping Lepivits.be biedt onlineverkoop van voedingssupplementen en gezondheidspakketten (art.3). De internetgebruiker heeft de mogelijkheid om op de verschillende pagina's van de site te surfen en een bestelling te plaatsen via de knoppen "Toevoegen aan mandje" (art.17). De gekochte producten worden online betaald met een van de betaaloplossingen die op de site worden aangeboden (art.7). LEPIVITS® bevestigt de aanvaarding van de bestelling per e-mail en de producten worden binnen een bepaalde termijn aan de klant geleverd (art.6).

Artikel 3. De producten

3.1 - Lepi Vits België is onderworpen aan de controle van het FAVV* en de levensmiddelenhygiëne. De geproduceerde voedingssupplementen worden gecontroleerd en gecertificeerd door een internationaal NUT/PL/AS nummer dat onderworpen is aan de geldende Europese richtlijnen en hebben eveneens een C.N.K. referentienummer. Bijgevolg zijn de voedingssupplementen evenals de gezondheidspakketten aangeboden door LEPIVITS® veilig voor de consument, indien en enkel indien deze de aanbevolen dagelijkse dosis respecteert alsook de gebruiksadviezen die op elk etiket vermeld staan. De gebruikte voedingssupplementen zijn samengesteld uit actieve, biologisch beschikbare stoffen, die geen conserveringsmiddelen, pesticiden of kunstmatige kleurstoffen bevatten.

3.2 - De klant dient er rekening mee te houden dat de informatie, dosering en eigenschappen vermeld op deze site geen vervanging zijn voor medisch advies. Deze informatie vormt in geen geval een preventieve of curatieve behandeling voor een bepaalde pathologie. Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, moeten eerst advies inwinnen bij een arts voordat zij supplementen gebruiken. Voedingssupplementen dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden. LEPIVITS® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van verkeerd gebruik of misbruik van de verstrekte informatie.

3.3 - Onze specialisten adviseren een kuur van minimum 1 maand.  Neem voor meer informatie contact met ons op of vraag uw arts om advies. Raadpleeg in geval van ziekte of ongemak uw professionele arts alvorens een langdurige kuur te beginnen.

     *Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Artikel 4. Prijzen

4.1 - De prijzen van onze voedingssupplementen zijn aangegeven in "euro's" inclusief alle belastingen, verpakking en verwerking van de bestelling exclusief transportkosten.

4.2 - De prijzen van de produkten gelden voor de in artikel 6 genoemde landen.

4.3 - LEPIVITS® behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde te wijzigen, maar de producten zullen worden verrekend in verhouding tot de prijzen die werden aangegeven op het moment van uw ordervalidatie.

4.4 - Promotionele aanbiedingen zijn geldig gedurende de geldigheidsduur die zij vermelden, alsmede binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

4.5 - De producten blijven eigendom van LEPIVITS® tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

4.6 – LEPIVITS® is gespecialiseerd in E-commerce aan particulieren. Voor elke aankoop van groothandelsgoederen, bestemd voor erkende vakmensen, gelieve ons te contacteren.

4.7 - Voor elke euro die op LEPIVITS.be wordt besteed, worden Loyaliteitspunten (bonusfiches) toegekend

        --> 500 punten = een kortingsbon van 5€ te gebruiken op uw volgende bestelling.

        Uw bonuspunten zijn 365 dagen beschikbaar.

Artikel 5. Beschikbaarheid

De door LEPIVITS® aangeboden producten zijn beschikbaar zolang ze zichtbaar zijn op de site en in voorraad. In geval van voorraadtekort kan de klant een terugroepverzoek activeren via een daartoe bestemde knop (binnen de E-commerce). Zodra het product beschikbaar is, wordt automatisch een waarschuwing per e-mail gegenereerd. Indien een product niet beschikbaar is nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Uw bestelling zal automatisch worden geannuleerd en er zal geen bankafschrijving worden uitgevoerd. Ter informatie: de afschrijving vindt pas plaats op het moment van verzending van het pakket.

Artikel 7. Betaling

7.1 - De betaling van uw aankopen gebeurt ofwel met traditionele bankkaarten (debetkaarten) ofwel met kredietkaarten[2] (Visa, MasterCard). Bankoverschrijvingen worden gecertificeerd door een agentschap dat gespecialiseerd is in de verwerking van online betalingen, Mollie genaamd. Voor meer informatie, zie onze  beveiligde betalingen sectie.

7.2 - De kaart wordt pas gedebiteerd bij verzending van de bestelling.

Artikel 8. Vergoeding

8.1 - Terugbetaling van producten in de gevallen bedoeld in de artikelen 6.2 en 9 zal zo spoedig mogelijk geschieden en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop het recht werd uitgeoefend. De koper zal zijn recht op terugbetaling pas uitoefenen na ontvangst van het bewijs van terugzending van de producten.

8.2 - De terugbetaling geschiedt op voorstel van LEPIVITS® door creditering van de bankrekening van de klant die de bestelling heeft geplaatst. Klanten die via vouchers hebben besteld, ontvangen geen contant geld en krijgen hun vouchers terug.

8.3 - De voordelen verkregen uit de aankoop van een product worden geannuleerd in geval van terugzending van het product vergezeld van een terugbetaling van het genoemde product.

Artikel 9. Herroepingsrecht - Retourbeleid

9.1 - Algemene informatie

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt u over een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht bij LEPIVITS® uit te oefenen zonder dat u uw redenen hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn, worden alleen de prijs van het (de) gekochte product(en) en de verzendkosten terugbetaald; de retourkosten blijven voor uw rekening.

De levering van verzegelde producten die door de koper zijn ontzegeld, kan om redenen van gezondheidsbescherming en/of hygiëne niet worden teruggezonden.

Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, reclame, producten) worden gedaan, zodat de goederen opnieuw in de handel kunnen worden gebracht, en vergezeld gaan van een kopie van de aankoopfactuur voor een optimaal beheer.

9.2 - Terugzending van goederen:

Retourzendingen moeten per e-mail worden gezonden naar het adres: info@lepivits.be of per telefoon/fax naar 0032 2 721 16 20, onder vermelding van de naam, het adres en het telefoonnummer van de eigenaar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. LEPIVITS® stelt gedetailleerde beschrijvingen op van elk product, met inbegrip van de volledige samenstelling, de kenmerken en de gebruiksaanwijzing. Alle specificaties staan vermeld op de "product"-pagina's van de website. LEPIVITS® kan in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van een verkeerd gebruik van de op de markt gebrachte producten (art3.2 & art3.3).

10.2. De foto's dienen alleen ter illustratie. Wij nodigen u uit de beschrijving van elk product te raadplegen om de precieze kenmerken te kennen; en in geval van twijfel of indien u aanvullende informatie wenst, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

10.3 Deze website bevat links naar andere websites. LEPIVITS® kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link hebben naar de LEPIVITS® site.

Artikel 11. Garantie

LEPIVITS® kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het niet respecteren van de geldende reglementering in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van LEPIVITS® is uitsluitend beperkt tot de waarde van het product in kwestie, vastgesteld op de datum van de verkoop ervan. Er is geen toegevoegde commerciële garantie.

Artikel 12. Klantenservice

Voor alle inlichtingen of vragen staat onze klantendienst tot uw beschikking van maandag tot vrijdag van 10u tot 12u30 en van 14u tot 17u:

E-mail naar het volgende info@lepivits.be

Telefoon:  +32 721 16 20

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 - Alle rechten in verband met de Lepivits.be E-shop, met inbegrip van de afbeeldingen, logo's, webteksten, e-mails en artikelen in de gezondheidsblog zijn beschermd en mogen in geen geval door een derde worden gereproduceerd of gekopieerd. Tenzij anders vermeld, behoren alle rechten op de website Lepivits.be toe aan LEPIVITS® Belgium SCRL.

13.2 - De bedrijfsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens die op de LEPIVITS® sites worden weergegeven zijn beschermd door het internationale merkenrecht. De reproductie of weergave van het geheel of een gedeelte van de hierboven vermelde tekens is strikt verboden en moet vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door de houder van het merk.

Artikel 14. Bescherming van persoonsgegevens

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen alle gegevens die u ons toevertrouwt uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van uw bestelling. Wij verzekeren u dat LEPIVITS® deze niet zal coderen of voor andere doeleinden zal gebruiken. De verstrekte informatie wordt beveiligd met encryptietechnologieën.

14.1. Het verzamelen van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze informatie onontbeerlijk is voor de verwerking en levering van bestellingen. Als u deze informatie niet verstrekt, wordt de bestelling niet gevalideerd.

14.2. Lepivits.be leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, herzien door de wet van 11 december 1998, die rekening houdt met de Europese richtlijnen van 24 oktober 1995.

Deze wet bepaalt dat het bedrijf dat persoonsgegevens verzamelt, de toestemming van de betrokkene moet hebben, dat de gegevens nauwkeurig moeten zijn en dat ze voor een precies, duidelijk en wettelijk doel moeten worden verzameld. Eenieder moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en het recht hebben deze te laten wijzigen. In overeenstemming met de wet is de verwerking van persoonsgegevens van klanten aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant heeft het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en schrapping van de hem betreffende gegevens, die hij kan uitoefenen bij Lepivits.be.

14.3. LEPIVITS® verbindt zich ertoe de gegevens van haar klanten nooit aan derden mee te delen.

14.4. De klant heeft de mogelijkheid om zijn gegevens op elk moment te raadplegen en ook te wijzigen via de pagina "Mijn account".

14.5. LEPIVITS® zal te allen tijde de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens respecteren:

 •  Recht op correctie - u kunt verzoeken dat uw gegevens worden bijgewerkt of gecorrigeerd
 • Recht om te worden vergeten - u kunt verzoeken dat uw informatie permanent wordt verwijderd
 • Recht op overdraagbaarheid - u kunt verzoeken dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere organisatie
 • Recht van bezwaar - u kunt verzoeken om bepaald gebruik van uw persoonsgegevens te verbieden
 • Recht van toegang - u hebt het recht te weten welke persoonsgegevens over u zijn verzameld en hoe deze worden gebruikt.

Voor alle bovenstaande verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking via info@lepivits.be.

LEPIVITS® houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese richtlijn van 25 mei 2018 betreffende persoonsgegevens).

Artikel 15. Toepasselijk recht - Geschil

Deze overeenkomst (op basis van een factuur) tussen de verkoper en de koper is onderworpen aan het Belgische recht. De taal van dit contract is het Frans. In geval van betwisting tussen de verkoper en de koper zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 16. Persoonlijke gegevens

Afhankelijk van de keuzes die u maakt bij het aanmaken van uw account, met name wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief, ontvangt u promotieaanbiedingen of bijgewerkte artikelen geschreven door LEPIVITS®. Indien u geen abonnee meer wenst te zijn, kunt u dit op elk ogenblik aanvragen door gebruik te maken van de uitschrijvingslinks die in onze berichten zijn opgenomen.

Onze site is ook ontworpen om bijzonder goed in te spelen op de behoeften van onze klanten. Dit is een van de redenen waarom wij cookies gebruiken. Het doel van de cookie is om uw bezoek aan onze site aan te geven. Cookies worden dus enkel door LEPIVITS® gebruikt om de gepersonaliseerde dienst die wij u aanbieden te verbeteren.

Artikel 17. Aanvaarding

U verklaart dat u deze algemene verkoopvoorwaarden hebt gelezen en aanvaard alvorens uw bestelling te plaatsen. De validatie van uw bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Behoudens tegenbewijs vormen de door LEPIVITS® geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties tussen LEPIVITS® en haar klanten.

De klant kan een bestelling plaatsen op de E-commerce site van lepivits.be

De koper, die een bestelling via internet wenst te plaatsen, moet:

 • online een "boodschappenmand" samenstellen door alle gekozen producten te selecteren via de knoppen "in het winkelwagentje;
 • de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden;
 • kies de leveringsmethode;
 • valideer de bestelling na deze te hebben geverifieerd door te klikken op de knop « bestelling met betalingsverplichting »;
 • de betaling te verrichten overeenkomstig de door Mollie gestelde voorwaarden.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding door de klant van het gebruik van het product, de deugden ervan en de algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 18. Interne bedrijfsgegevens

18.1 Eigenaar

Eigenaar van de site : LEPIVITS® Belgium scrl

SCRL met een kapitaal van 18 000€.
Intracom BTW : BE0823239097
Maatschappelijke zetel : 4 Avenue Franklin - Unité, 16, 1300 Wavre
Tel : +32 721 16 20
E-mail : info@lepivits.be

18.2 Aanmaken en hosten van websites

Tesial SRL

Rue des Ruisseaux 4 B-5310 Dhuy

Gebruiksvoorwaarden - Wettelijke vermeldingen

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://lepivits.be. Telkens wanneer u deze site gebruikt of opent, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zonder dat wij verplicht zijn u daarvan in kennis te stellen. Lees ons Privacybeleid, dat door middel van verwijzing ook deel uitmaakt van onze Gebruiksvoorwaarden.

Nos Diensten

Deze site en de aangeboden diensten worden "AS IS" aangeboden. U erkent dat LEPIVITS® het recht heeft, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, deze site en haar diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen, en alle door u verstrekte gegevens tijdelijk of permanent te verwijderen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegang tot, de juistheid, het verlies of de bewaring van gegevens of informatie.

Uw verantwoordelijkheden en verplichtingen

Om gebruik te kunnen maken van alle diensten op deze site, moet u zich op de site registreren, akkoord gaan met het verstrekken van alle informatie die als verplicht is gemarkeerd, en de wettelijke leeftijd hebben bereikt. Bij registratie wordt u verzocht onze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, zoals vermeld en onder voorbehoud van wijziging.

Privacybeleid

Registratiegegevens en andere informatie die wij kunnen verzamelen, zijn onderworpen aan de voorwaarden van ons Privacybeleid (zie hieronder).

Alle rechten voorbehouden

Wij behouden ons alle rechten voor, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en alle andere eigendomsrechten die wij kunnen hebben op onze website, de inhoud ervan en de diensten die erin kunnen worden verleend. Voor het gebruik van onze rechten en eigendommen is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Wij geven u geen impliciete of expliciete toestemming door onze diensten aan u ter beschikking te stellen, en u hebt niet het recht om commercieel gebruik te maken van onze website of dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Auteursrecht / Intellectuele eigendom

Als u reden hebt om aan te nemen dat uw intellectuele eigendom is gebruikt op een manier die inbreuk maakt op uw auteursrecht of andere rechten,  neem dan contact met ons op.

Privacybeleid

Inleiding

De verwerking van persoonsgegevens in verband met deze site valt onder de Belgische wetgeving (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) Het Privacybeleid heeft betrekking op persoonlijk identificeerbare informatie (hierna te noemen "Gegevens") die kan worden verzameld bij het gebruik van deze site. Dit beleid is niet van toepassing op andere entiteiten waarover wij geen zeggenschap hebben of die geen eigendom van ons zijn, of op personen die geen werknemers of agenten van ons zijn of waarover wij geen zeggenschap hebben. Dank u dat u de tijd neemt om onze gebruiksvoorwaarden te lezen.

Gegevensverzameling

Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen persoonsgegevens over u op de volgende manieren worden verzameld of verwerkt: - Het verzenden van een formulier & - Het verzenden van een cookie.

1. Verzending van een formulier: in geval van communicatie met LEPIVITS® via e-mail, kunnen wij u vragen om specifieke informatie te verstrekken via e-mail of elektronisch formulier. Deze persoonsgegevens zijn voor ons noodzakelijk. Door ervoor te kiezen de gevraagde informatie in te voeren en te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, stemt u in met het verzamelen en gebruik van deze informatie door LEPIVITS®.

2. Het verzenden van een cookie: Een "cookie" is een bestand dat door een internetserver wordt verzonden en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het houdt bij welke website wordt bezocht en bevat een bepaalde hoeveelheid informatie over dat bezoek. Het is mogelijk dat wij tijdens uw bezoek aan de website https://lepivits.be een "cookie" op uw computer plaatsen die ons, behoudens bezwaar van uw kant, in staat stelt uw surfgedrag op onze site bij uw volgende bezoeken te optimaliseren (automatische herkenning van de taal van de interface, verkorte procedures in geval van een bestelling, enz.) Het gebruik van cookies stelt ons in staat de activiteiten van onze gebruikers beter te begrijpen. Deze informatie is belangrijk omdat ze ons in staat stelt diensten te blijven aanbieden die zo goed mogelijk aan uw behoeften en verzoeken beantwoorden. Informatie die het gedrag van bezoekers op onze site weergeeft, wordt in vereenvoudigde vorm verzameld en geeft geen gemakkelijk identificeerbare individuele informatie weer.

Doelstellingen

Uw gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:

 • Uw vragen beantwoorden.
 • Realisatie van statistieken.
 • Contactpersoon (facultatieve gegevens).

Indien u in de toekomst niet meer wenst te worden gecontacteerd, kunt u ons dat laten weten via info@lepivits.be

Verzamelde informatie

De verzamelde informatie is de volgende: - Uw domeinnaam (automatisch gedetecteerd); - Uw e-mailadres indien u dit aan ons heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door berichten of vragen naar deze site te sturen; - Alle informatie betreffende de pagina's die u op onze site heeft geraadpleegd; - Alle informatie die u ons vrijwillig heeft verstrekt;

Uw gegevens wijzigen of wissen

Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès aux informations qui vous concernent ainsi qu’un droit de correction de ces informations. Sur requête, vous avez donc la possibilité de connaître les données à caractère personnel vous concernant et de corriger les inexactitudes éventuelles. Si vous souhaitez que nous supprimions de notre base les données vous concernant, il vous suffit de nous contacter par Email via le info@lepivits.be. Merci de consulter nos Conditions d’utilisation pour plus d’informations.

Product toegevoegd aan verlanglijstje
Product toegevoegd aan vergelijking.
Door verder te surfen op deze site, gaat u akkoord met het gebruik en het schrijven van Cookies op uw aangesloten apparaat. Deze cookies (kleine tekstbestanden) worden gebruikt om uw navigatie te volgen, uw winkelwagentje bij te werken, u bij uw volgende bezoek te herkennen en uw verbinding te beveiligen. Voor meer informatie en om de parameters van de tracers in te stellen: http://www.cnil.fr/vos-obligations/sites-web-cookies-et-autres-traceurs/que-dit-la-loi/